FEDERACIÓ - Comunicat de la FCN sobre procés electoral CN SABADELL

Data publicacio
Secció
Body

Després de les informacions aparegudes recentment als mitjans de comunicació, la Federació Catalana de Natació informa que s'ha acceptat a tràmit el recurs presentat pel Sr. Claudi Martí i s'ha requerit a la Junta Electoral del CNSabadell que enviï documentació per poder resoldre l’expedient.

La mesura provisional simplement deixa en suspens part de la decisió de la Junta Electoral que podia implicar limitacions per acomplir el tràmit de recollida de signatures. En cap cas s’ha obert expedient disciplinari contra el Sr.Miquel Torres ni tampoc s’ha emès cap resolució definitiva, simplement restem a l’espera de la documentació requerida per resoldre els recursos presentats.